Jeg var klar til at udvikle mig, både fagligt og personligt, dog følte jeg mig også en smule stresset, manglede motivation og følte at jeg var kørt lidt fast i gamle vaner. Forløbet har givet mig mere indre power og nogle super gode redskaber til at håndtere min hverdag, som er meget varieret med rigtig mange kontaktflader.

Jeg synes det er mega relevant for andre i samme funktion, at få de redskaber jeg har fået – Og så er det altid godt at komme ud af sin Comfort Zone.